Blog

Ang Mga Karapatan Ng Kababaihan sa Islam

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Ba Islam mang-api mga babae? Alamin kung ano ang sabi ni Islam tungkol sa mga kababaihan sa mga karapatan, kung paano ito ay nagbibigay-pantay, pananagutan, katumbas na premyo, na itinatag tungkulin, pinasisigla babaeng naghahanap ng may pinag-aralan, kung paano sila ay may karapatan na pumili ng kanilang sariling asawa, at kung paano ang mga ito ay naiiba mula sa mga tao. Alamin ang tungkol sa yunit ng pamilya, pag-ibig at awa sa pag-aasawa, at ang kanilang mga mataas na posisyon bilang mga ina at anak na babae. Matukoy para sa iyong sarili ang mataas na karangalan na ibinibigay sa mga Muslim na kababaihan sa Islam.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book