Blog

Prawdziwa religia

By : Dr. Bilal Philips

Language : | Type : | Category :

Każda osoba przychodzi na ten świat i rodzi się w okolicznościach będących poza jej kontrolą. Osoba ta zostanie wychowana zgonie z religią bądź ideologią, którą kierują się jej rodzice. Jednakże w późniejszym życiu, jeżeli osoba ta zapozna się z innymi systemami wierzeń, to zaczyną one podważać słuszność tej religii lub ideologii.
Ci, którzy poszukują prawdy, często dochodzą do zmieszania po odkryciu, że każda religia, sekta, ideologia czy filozofia twierdzi, że jest jedyną słuszną drogą dla ludzkości. Wszystkie religie nawołują do dobra, więc która jest tą właściwą? Wszystkie one nie mogą być słuszne, jako że każda z nich mówi, że pozostałe są błędnymi. Jak więc odnaleźć tę właściwą drogę? W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book