Blog

Si Propeta Muhammad

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Tuklasin na ang Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, ay sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kanyang marangal na character. Alamin ang tungkol sa kanyang misyon ng awa, kung paano siya nagturo kapatawaran, pagkakapantay-pantay, at pagpapaubaya, habang ipinapakita kahinahunan at kapakumbabaan.
  Alamin kung bakit siya ay ang perpektong modelo ng papel para sa lahat ng sangkatauhan, at basahin kung ano ang mga di-Muslim ay may sasabihin tungkol sa ito mahusay na tao.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book