Blog

Over Islam

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Een algemene inleiding over de belangrijkste overtuigingen van moslims, beter bekend als de ‘6 artikelen van het geloof’ die het geloof in God, de engelen, de geopenbaarde boeken, de profeten, de Dag des Oordeels en het lot omvatten. Het introduceert ook de 5 belangrijkste vormen van aanbidding, beter bekend als de ‘de 5 zuilen van de islam’ die de verklaring van het geloof n.l. de 5 dagelijkse gebeden, liefdadigheid, vasten en de bedevaart naar Mekka omvatten.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book