Naniniwala ka ba sa Islam, ngunit nag-aalangan kang gawin ang susunod na hakbang upang maging Muslim? Maraming tao ang umaangkop sa senaryo na ito, ngunit nag-aalangan sila sa iba't ibang dahilan.


ng mga haligi ng Islam ay ang limang pangunahing gawain sa pagsamba na pinangalanang "mga haligi" na nagpapanatili sa pananampalataya ng isang Muslim tulad ng mga haligi na nagtatayo ng gusali. Malinaw, ang isang gusali ay hindi lamang isang haligi, at gayon din ang kaso sa Islam, dahil ang pagsamba sa Allah (Diyos) ay may maraming paraan maliban sa limang haligi, ngunit ang limang haligi ay nagtatatag ng daan para sa paglalakbay ng espirituwal na paglago, pangako, at pagiging malapit sa Allah.