Bakit ang milyun-milyong tao ay nagtitipon taun-taon sa Makkah sa Saudi Arabia sa oras na iyon ng taon? Paano ginagawa ang paglalakbay sa Islam? At Bakit ito napakahalaga para sa mga Muslim? Sa artikulong ito, binibigyang-liwanag namin ang mga karaniwang katanungan at higit pa. Dito natin malalaman ang mga sumusunod: Hajj Sa madaling sabi Ano […]


Maraming mga di-Muslim ang nalilito kapag nakita nila ang isang Muslim na nagdarasal sa direksyon ng Kaaba. Iniisip nila na sinasamba niya ang itim na gusaling ito.


Ang pag-aayuno sa Islam ay tinatawag na "Sawm" o "Siyam" sa Quran. Ang ibig sabihin ng "Sawm" ay umiwas sa lahat ng nag-aayuno tulad ng; pagkain, inumin, paninigarilyo, pakikipagtalik, o kung ano ang nagpapababa ng gantimpala nito; nagsasabi ng masasamang salita, nagagalit at sumisigaw..etc. Ang taong nag-aayuno ay dapat na isang kaaya-aya na may mabuting espiritu at mabuting kalooban. Ang mga Muslim ay nag-aayuno mula sa pagsikat ng bukang-liwayway (Fajr) hanggang sa paglubog ng araw (Maghrib). Ang pag-aayuno ay dapat na nauugnay sa intensyon bago ang tawag sa pagdarasal ng Fajr.


Ang artikulong ito ay isang buong gabay para sa sinumang kailangang malaman ang tungkol sa Eid Al-Fitr. Tatalakayin natin ang kahulugan, kasaysayan, pagdiriwang at panalangin ng Eid Al-Fitr. Bukod dito, ipapakita natin ang kagandahan ng Eid Al-Fitr at ang banal na karunungan nito.


Sa sandaling marinig mo ang salitang "Kasal", ano ang iyong nararamdaman? At paano ang iyong mga damdamin? Marahil ikaw ay nakangiti at nakakaramdam ng saya, komportable, at mainit. Narito ang mga nangungunang talata ng Quran na nagsasalita tungkol sa kasal.


 Naniniwala ka ba sa Islam, ngunit nag-aalangan kang gawin ang susunod na hakbang upang maging Muslim? Maraming tao ang umaangkop sa senaryo na ito, ngunit nag-aalangan sila sa iba't ibang dahilan.